Nieuwe clusterplaatsen

Vanaf 1 januari haalt de gemeente uw afval op. In veel straten komen de clusterplaatsen voor de rolcontainers. Dat komt omdat we daar werken met zijladers en de rolcontainers naast elkaar moeten staan. Dit kan niet overal; sommige straten zijn te smal.

Informatiebijeenkomsten

Als u vragen hebt of het niet eens bent met de voorlopige plek van de clusterplaats, bent u welkom tijdens één van de informatiebijeenkomsten.

Sportcentrum De Beeck

In uw brief staat op welke informatiebijeenkomst u welkom bent.

Bergen noord-oost

  • 12 januari van 9.00 tot 12.00 uur of tijdens de informatieavond op 17 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Bergen noord-west

  • 23 januari van 9.00 tot 12.00 uur of tijdens de informatieavond op 25 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Bergen-zuid

  • 30 januari van 9.00 tot 12.00 uur of tijdens de informatieavond op 1 februari van 19.00 tot 21.00 uur

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de lobby van sportcentrum De Beeck. U hoeft zich hier niet voor aan te melden, u kunt gewoon binnen lopen.

Telefonische spreekuren

Vanaf 2 januari kunt u ons elke maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur bereiken via 14 072. Vermeld dat u belt over clusterplaatsen fase 4.

Clusterplaatsen voor de rolcontainers

Voor de nieuwe clusterplaats(en) in uw straat kijken we naar bijvoorbeeld loopafstand vanaf de huizen en voorkomen van hinder voor inwoners, veiligheid en bereikbaarheid voor de wagens. 

U ontvangt een brief met een plattegrond over de gekozen clusterplaats in de buurt van uw huis. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u een zienswijze indienen. In de brief staat tot wanneer u de zienswijze kunt indienen. Als het mogelijk en nodig is, passen we de clusterplaats nog aan. Daarna volgt een definitief besluit van het college over de clusterplaatsen. Dit besluit met de kaarten komen ook op de website.

Als voor de andere kernen de bijeenkomsten en spreekuren bekend zijn, dan vermelden we die op deze pagina.

Voorstel Clusterplaatsen

Criteria clusterplaatsen

De belangrijkste criteria voor de clusterplaatsen (pdf, 154 KB) voor rolcontainers.

  • Maximaal 30 rolcontainers per plek.
  • Zo min mogelijk hinder voor stoepgebruikers.
  • Ruime afstand van een bocht.
  • Streefafstand vanaf huis is maximaal 250 meter.
  • Zoveel mogelijk vrije doorgang van vrijliggende fietspaden.
  • Veilige afstand van een zeebrapad.
  • Inrit, carport of garage blijven vrij. Raam, (voor)deur of balkon blijven bij voorkeur vrij.

In de publicatie van het besluit locatiecriteria clusterplaatsen vindt u de volledige lijst.