Container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd)

Eind 2021 krijgen de meeste inwoners van Bergen een rolcontainer voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd). Zo maken we afval scheiden makkelijker en goedkoper. Daarnaast is afval scheiden beter voor het milieu.

Jaarlijks belandt 230 kilo afval per inwoner in de rolcontainer voor restafval. Dat restafval wordt verbrand. Tussen die 230 kilo zitten veel materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Door afval goed te scheiden, blijven deze waardevolle grondstoffen behouden. Daarvan kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Bovendien kost het verbranden van restafval de gemeente en dus ook onze inwoners veel geld.

Van afval naar grondstof

Op 20 mei 2021 stelde de gemeenteraad een ambitieus beleidsplan Van afval naar grondstof (pdf, 5.22 MB) vast. We willen van 230 kilo naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Daartoe zijn een aantal maatregelen opgenomen. Eén is de pmd-container bij huis voor de laagbouw. Het is bekend dat scheiden van pmd bij huis spectaculair betere resultaten oplevert dan scheiding op afstand met een verzamelcontainer. Zelfs mensen die dachten al goed te scheiden ervaren dat.  Daarom krijgt de laagbouw een eigen pmd-container bij huis. De container stelt u in staat zelf te ervaren hoeveel makkelijker scheiden wordt.

Wel of geen pmd-container

De eerste stap om het u makkelijk te maken uw afval te scheiden, is de invoering van de rolcontainer voor pmd-afval. 

Woningen met tuin ontvangen pmd-container

In december van dit jaar ontvangen inwoners met een woning met tuin deze pmd-container. Zodra uw straat of wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief van HVC een brief. De nieuwe rolcontainer legen we voor het eerst in januari 2022. 

Ander inzamelschema per 1 januari 2022 

Vanaf 2022 verandert het inzamelschema van de rolcontainers. Elke rolcontainer legen we voortaan eens in de 3 weken. De reden is, dat de inzamelwagens elke week 1 soort afval kunnen ophalen. Door goed te scheiden verzamelt u het afval straks in 3 rolcontainers. De hoeveelheid restafval neemt flink af door beter scheiden. Voor de gescheiden stromen pmd- en restafval is één keer in de 3 weken voldoende. Als u onvoldoende capaciteit heeft met 1 container voor groente-, fruit- en tuinafval dan kunt u gratis een tweede gft-container aanvragen. Papier kunt u op de oude manier wegbrengen.

Het nieuwe inzamelschema ontvangt u tijdig van HVC.

Rolcontainer teruggeven

Als na een half jaar de container u alsnog niet bevalt, dan kunt u de container weer terug geven. Dat is echter niet wat wij u adviseren. Immers in 2024 wordt de variabele heffing geïntroduceerd. Vanaf 2024 betaalt u voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. De pmd-container helpt u om goed te scheiden en dus uw kosten te drukken.

Verzamelcontainers voor pmd-afval in de gemeente

Vooralsnog blijven de verzamelcontainers voor pmd-afval in de gemeente. We handhaven een aanbod handhaven dat aansluit bij de behoefte. Wat dit betekent voor de bestaande verzamelcontainers in de gemeente, nadat inwoners van Bergen, de Egmonden, Schoorl en Groet een eigen pmd-containers hebben gekregen, is op dit moment nog niet bekend.

Tips voor containers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Er zijn eenvoudige tips waarmee stank en ongedierte in gft-containers goed voorkomen kunnen worden. 

  • Stank ontstaat vaak door vocht. Leg onderin de bak een paar oude kranten of stro, zodat vocht wordt opgenomen. 
  • Ook helpt het om het deksel van uw bak op een kiertje te zetten, zodat het vocht kan verdampen. 
  • Bij heel warm weer kunt u etensresten in een biozakje met kiemplant-logo doen. Gewone plastic zakken horen niet thuis in het gft. Ook bij vorst is dat handig, want dan vriest vochtig afval niet vast. 
  • Zet de container op een zo koel mogelijke plek uit de zon. 
  • Laat tuinafval, zoals gras, een dagje drogen voordat u het in de bak doet. 

Flat, appartement of bovenwoning: geen pdm-container

Als u in een flat, appartement of bovenwoning woont of gebruikmaakt van een bovengrondse verzamelcontainer, krijgt u géén pmd-container. Er verandert voor u op niets. Wel maakt de gemeente het in de toekomst ook voor u makkelijker om uw afval beter te scheiden. In december 2021 ontvangt u een brief van de gemeente waarin we vertellen hoe we dat gaan doen.

Deel Egmond aan Zee: 'omgekeerd inzamelen'

In een deel van Egmond aan Zee zijn de tuinen klein en de straten smal. De gemeenteraad besloot daarom dat daar de inwoners hun rolcontainer voor restafval inleveren, nadat zij de pmd-container hebben ontvangen. Dit wordt ook wel ‘omgekeerd inzamelen’ genoemd. Zo houden zij 2 rolcontainers bij huis in plaats van 3. Restafval kunnen deze inwoners straks kwijt in een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk dichtbij huis. Zij ontvangen daarvoor een persoonlijke pas om de verzamelcontainer te openen en het restafval weg te gooien. 

Ondergrondse containers voor restafval

In 2022 onderzoeken we welke locaties in Egmond aan Zee het meest geschikt zijn voor de verzamelcontainers. Pas als deze verzamelcontainers klaar zijn voor gebruik, ontvangen deze inwoners hun pmd-container en wordt de rolcontainer voor restafval opgehaald. HVC informeert hen hierover tijdig. Tot die tijd kunt kunnen deze inwoners van Egmond aan Zee hun afval scheiden zoals gewend. Ook verandert het inzamelschema niet.

We gaan nog meer doen

Vanaf 2022 breiden we de milieuparkjes uit. Op sommige locaties komen verzamelcontainers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. En er komen meer papier- en textielcontainers.

Vanaf 1 januari 2024 verandert wat u betaalt voor afval. U betaalt vanaf dat moment een vast lager basistarief. Daarnaast betaalt u per keer dat u uw rolcontainer voor restafval aan de straat zet. Dit duurt nog even. Als het zo ver is, informeren we u hier verder over.