Begraven of cremeren

 • U kunt een overledene laten begraven of cremeren.
 • U hebt hiervoor toestemming nodig van de gemeente.
 • Meestal regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Als u een formulier aanklikt kunt u op de lichtblauwe vakjes informatie invullen. Daarna kunt u het formulier uitprinten, opslaan of versturen.

Aanvraag begraving (pdf, 146 KB) Aanvraag asbestemming - gedenkteken (pdf, 124 KB) Aanvraag vergunning gedenkteken (pdf, 65 KB)

 • Gemeentelijke begraafplaats in Bergen:
  Kerkedijk 41 S (telefoonnummer 14 072)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Egmond aan Zee:
  Voorstraat/Watertorenweg 2 (telefoonnummer 14 072)
 • Gemeentelijke begraafplaats in Schoorl:
  Molenweg 6 (telefoonnummer 14 072)

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Als u kiest voor een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u een graf aan bij de gemeente. Uw uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Een graf huurt u voor een bepaalde termijn.

 • De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt.
 • Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de graven is een bijdrage verschuldigd.
 • Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten).
 • U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen.
 • U vindt meer informatie in de Verordening (op de heffing en de invordering van de) Lijkbezorgingsrechten.

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan.

*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen.

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene 2023

Soort kosten Leges 2023
van een persoon van 12 jaar en ouder € 770
van een persoon van 1 tot 12 jaar € 385
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen € 192
in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar € 1.322
Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 100%
Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of verstrooiingsplaats € 192
Voor het verstrooien van as € 192

Voor het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.763
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor van 15 jaar € 2.645
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.306
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * € 6.611
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * € 11.020
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** € 551
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** € 992
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** € 1.488
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** € 1.983
voor 2 asbussen in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * € 3.306
voor 2 asbussen in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * € 5.510

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 551
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 992
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.488
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.983

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of een columbarium 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 551
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 992
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.488
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 1.983

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar € 882
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.763
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.645
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.306
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50 %
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Voor het verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen 2023

Soort kosten Leges 2023
voor 5 jaar € 551
voor 10 jaar € 992
voor 15 jaar € 1.488
voor 20 jaar € 1.983

Herdenkingsplaatjes op algemene herdenkingsmonumenten 2023

Soort kosten Leges 2023
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 20 jaar € 164
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam € 27

Opgraven en herbegraven 2023

Soort kosten Leges 2023
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * € 1.653
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen € 110

Overige diensten 2023

Soort kosten Leges 2023
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * € 164
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * € 164
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer € 440
Gebruik van aula, inclusief aanwezige apparatuur voor de duur van maximaal 1 uur € 220
Per half uur extra € 110
Koelruimte per 24 uur € 81

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen 2023

Kosten 2023. Onderhoud per jaar bedraagt: € 88

Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***

U vindt hier informatie over de wet- en regelgeving van lijkbezorging.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging