Belastingen

  • heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Ga naar de website van de Cocensus of bel (023) 556 34 00
  • Cocensus verstuurt de aanslagen elk jaar eind februari
  • u ontvangt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten in de berichtenbox van MijnOverheid
  • welke gemeentebelastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie
  • de meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB)
direct naar Cocensus