Bergen Centrum

Bestemmingsplan Bergen Centrum

Het bestemmingsplan Bergen Centrum is een plan, dat een ruimtelijk kader schept voor de toekomstige ontwikkelingen in het centrum van de gemeente.

Status

Het bestemmingsplan Bergen Centrum is vastgesteld en onherroepelijk.