Landelijk Gebied Noord 2011

  • Het plangebied betreft het noordelijke gedeelte van het landelijk gebied van de gemeente Bergen.
  • Aan de noord- en oostzijde vormt de gemeentegrens tevens de plangrens.
  • Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Kogendijk.
  • In het westen grenst het plangebied aan de kernen die het bebouwingslint vormen van Camperduin tot Bergen.
  • Voor dit bebouwingslint en de kernen is het bestemmingsplan Schoorl-dorpskern en omliggende kernen vastgesteld.
  • Aan de zuidzijde grens het plangebied aan de bestemmingsplannen Bergen-Noord en Bergen-Zuid.