Bijzondere bijstand

  • U heeft kosten die u moet maken
  • U kunt de kosten niet (geheel) zelf betalen
  • De kosten worden niet vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar)
  • U heeft geen of weinig spaargeld of ander vermogen (bijvoorbeeld een huis of auto)

Inkomensgrenzen 2018

voor een alleenstaande niet meer dan € 6.020
voor een alleenstaande ouder niet meer dan € 12.040
voor een echtpaar of samenwonenden niet meer dan € 12.040
bijzondere bijstand aanvragen

Voorbeelden van noodzakelijke kosten

  • eigen bijdrage voor thuiszorg
  • maatschappelijke participatie
  • kosten voor schoolgaande kinderen
  • kosten die u moet maken door noodzakelijke verhuizing (bijvoorbeeld verhuiskosten of meubels)
  • reiskosten voor een bezoek aan uw kind in het ziekenhuis
  • batterijen voor gehoorapparaat

Voor spullen als koelkast of wasmachine kunt u een lening krijgen. U moet dit later terugbetalen.