Bijzondere bijstand

  • U hebt kosten die u moet maken.
  • U kunt de kosten niet (geheel) zelf betalen.
  • De kosten worden niet vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar).
  • U hebt geen of weinig spaargeld of ander vermogen (bijvoorbeeld een huis of auto).
bijzondere bijstand aanvragen (317 KB)

Voorbeelden van noodzakelijke kosten

  • Eigen bijdrage voor thuiszorg
  • Maatschappelijke participatie
  • Kosten voor schoolgaande kinderen
  • Kosten die u moet maken door noodzakelijke verhuizing (bijvoorbeeld verhuiskosten of meubels)
  • Reiskosten voor een bezoek aan uw kind in het ziekenhuis
  • Batterijen voor gehoorapparaat.

Voor spullen als een koelkast of wasmachine kunt u een lening krijgen. U moet dit later terugbetalen.