Burgerhulpverlener

  • Burgerhulpverleners verlenen hulp bij een hartstilstand met een Automatische Externe Defibrillator (AED).
  • Burgerhulpverleners krijgen dan een SMS.
  • Zij worden opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED ter plaatse te brengen en het slachtoffer te reanimeren.
  • Op meerdere plekken in de gemeente hangt deze AED-apparatuur.
  • U kunt ook burgerhulpverlener worden.

Wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar aed@debuch.nl

Burgerhulpverlener worden

Hoe meer inwoners kunnen reanimeren en weten hoe een AED werkt, des te groter de kans dat slachtoffers weer een toekomst krijgen. 

U kunt als inwoner ook burgerhulpverlener worden. Dat gaat als volgt:

  • Aanmelden kan zodra u een reanimatiecursus hebt gevolgd. Of als u al in bezit bent van een geldig AED-certificaat, BHV of EHBO-diploma.
  • Stuurt u een mail naar aed@debuch.nl om te informeren naar de mogelijkheden, als u geen AED-certificaat hebt.
  • Na het behalen van het diploma meldt u zich aan.
  • Aanmelden kan via Hartslag Nu 
  • U wordt geïnformeerd over de werkwijze van het AED-netwerk.