Dierenwelzijn

  • Dieren verdienen onze zorg en aandacht.
  • De gemeente staat voor diervriendelijk handelen en draagt naar haar inwoners uit dat er respectvol met dieren moet worden omgegaan.
  • Dit geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor in het wild levende dieren.
De nota Dierenwelzijn