Dierenwelzijn

  • Dieren verdienen onze zorg en aandacht.
  • De gemeente staat voor diervriendelijk handelen en draagt naar haar inwoners uit dat er respectvol met dieren moet worden omgegaan.
  • Dit geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor in het wild levende dieren.

Het welzijn van dieren staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Veel besluiten en handelingen van een gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren.

Naast een morele verantwoordelijkheid tegenover dieren heeft de gemeente ook een juridische verantwoordelijkheid. Dieren die in de gemeente gevonden worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De nota Dierenwelzijn