Energielabel C

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 een afgemeld energielabel C hebben. Een pand mag anders niet meer als kantoor worden gebruikt. Dit is vastgelegd in het bouwbesluit van de Rijksoverheid.

Wat houdt dit in?

Het energielabel geeft de energieprestatie van het pand weer en moet minimaal een C-label zijn. Op de website ep online kunt u zien of voor uw pand een afgemeld label is geregistreerd.

Tijdig actie als uw pand nog niet voldoet

Wanneer uw pand (nog) geen (afgemeld) energielabel C of beter heeft, moet u zorgen voor een tijdige opname en afmelding van het energielabel volgens de juiste normen. Het is noodzakelijk om hieraan te voldoen voor 1-1-2023.

Als pandeigenaar kunt u de volgende stappen nemen om tot een afgemeld energielabel C (of beter) te komen. Daarmee draagt u tevens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Advies inwinnen bij organisatie Klimaatroute

Via de organisatie Klimaatroute kunt u een Quickscan aanvragen. Klimaatroute verzamelt vervolgens informatie. Hiermee krijgt u inzicht in de maatregelen, kosten en terugverdientijd van uw investering om de energieprestatie van uw pand te verbeteren naar tenminste energielabel C (of beter).

Klimaatroute begeleidt u in 2022 bij de maatregelen die u moet treffen. Daarnaast ontvangt u een advies om te komen tot een energielabel A. De gemeente stelt gratis quickscans ter waarde van € 495 beschikbaar. Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Neem contact op met Klimaatroute.

(Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt).

Energielabel afmelden

Nadat u (1 of meer) maatregelen heeft uitgevoerd en u naar verwachting een energielabel C (of beter) kunt laten vaststellen, moet u uw energielabel afmelden. Dit moet uitgevoerd worden door een EP-U (energieprestatie-utiliteit) gecertificeerd bureau. Hieraan zijn kosten verbonden. Een overzicht van EP-U adviseurs vindt u op u op Centraal Register Techniek

Meld het energielabel van uw pand ook zo snel mogelijk af, als het nu wel al voldoet aan energielabel C.