Energielabel C

Vanuit het Bouwbesluit van de Rijksoverheid moeten kantoorgebouwen per 1 januari 2023 een minimaal afgemeld energielabel C hebben. Een pand mag anders niet meer als kantoor worden gebruikt.

Wat houdt dit in?

Het energielabel geeft de energieprestatie van het pand weer en moet minimaal een C-label zijn. Op de website ep online kunt u zien of voor uw pand een afgemeld label is geregistreerd.

Wat moet u doen als uw pand (nog) niet voldoet?

Als uit toetsing blijkt dat uw pand geen (afgemeld) energielabel C of beter heeft, dient u te zorgen voor een tijdige opname en afmelding van het energielabel  volgens de juiste normen. Het is noodzakelijk om hieraan te voldoen voor 1-1-2023.

Als pandeigenaar kunt u de volgende stappen nemen om tot een afgemeld energielabel C (of beter) te komen. Daarmee draagt u tevens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Advies inwinnen bij organisatie Klimaatroute

Via de organisatie kunt u een Quickscan aanvragen. Klimaatroute verzamelt vervolgens informatie. Hiermee krijgt u inzicht in de benodigde maatregelen, kosten en terugverdientijd van uw investering om de energieprestatie van uw pand te verbeteren naar tenminste energielabel C (of beter).

Klimaatroute begeleidt u in 2022 bij de te realiseren maatregelen. Daarnaast ontvangt u een advies om te komen tot een energielabel A. De gemeente stelt kosteloos 19 Quickscans ter waarde van € 495,00 beschikbaar. Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Neem contact op met Klimaatroute.

(Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt).

Energielabel afmelden

Nadat u (1 of meer) maatregelen heeft uitgevoerd - en u naar verwachting een energielabel C (of beter) kunt laten vaststellen - is het noodzakelijk dat u uw energielabel laat afmelden. Dit dient uitgevoerd te worden door een EP-U (energieprestatie-utiliteit) gecertificeerd bureau. Hieraan zijn kosten verbonden. Een overzicht van EP-U adviseurs vindt u op u op de website  Centraal Register Techniek

Wat als uw pand voldoet aan minimaal energielabel C maar nog niet is afgemeld?

Laat uw energielabel dan tijdig vaststellen en afmelden. Het is noodzakelijk om hieraan te voldoen voor 1-1-2023. Dit dient uitgevoerd te worden door een EP-U (energieprestatie-utiliteit) gecertificeerd bureau. Hieraan zijn kosten verbonden. Een overzicht van EP-U adviseurs vindt u op u op de website Centraal Register Techniek.

Meer informatie over de energielabel C-plicht treft u op de website van RVO.