Hulp vanuit de Wmo

  • Hebt u hulp nodig bij het huishouden?
  • Of hebt u vervoer nodig?
  • U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De Wmo is regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Indicatie

Hebt u nu hulp (via een ‘indicatie’) en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt contact op met het Sociaal Team.

Hulp aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt?

Hebt u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Dan neemt de consulent contact met u op om het probleem met u te bespreken. Als dat kan, krijgt u direct een antwoord op uw vraag, of een geschikte oplossing.

Gesprek met het Sociaal Team

Bij ingewikkeldere vragen of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het gesprek met het Sociaal Team. U bespreekt met de consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Sociaal Team voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

contact met het Sociaal Team

Verandering eigen bijdrage hulp en ondersteuning

Sinds januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning (zoals een traplift of een scootmobiel) vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) veranderd.  De eigen bijdrage is voor iedereen nu maximaal € 17,50 per 4 weken. Dit noemen we een abonnementstarief. 

Het abonnementstarief 

Het abonnementstarief is een vier-wekelijkse eigen bijdrage. Het tarief valt onder een maatwerkvoorziening. Dit is een voorziening waarin u op-maat-gemaakte hulp of ondersteuning krijgt. Dit bekijkt u samen met het Sociaal Team.

Voor het abonnementstarief maakt het niet uit van hoeveel voorzieningen u gebruikmaakt. Huishoudens van meerdere personen die geen recht hebben op AOW, hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Schoonmaakondersteuning

Schoonmaakondersteuning is een eenvoudige vorm van hulp bij het huishouden. Dit is bedoeld voor mensen die nog goed in staat zijn zelf hun dagelijkse leven, en dus ook hun huishouden te organiseren. De zorgvrager kan zelf aangeven wat er in huis schoongemaakt moet worden, maar is hier fysiek niet meer toe in staat.

Let op:

De algemene voorziening schoonmaakondersteuning valt in 2019 niet onder het abonnementstarief. Hiervoor gelden de volgende bedragen als eigen aandeel voor de inwoner

Uitvoering door het CAK

Het centraal administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdragen. Voor meer informatie en berekening van uw eigen bijdrage gaat u naar de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK

Naar de rekenhulp van het CAK

Naar de website van het CAK/WMO