Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie en controleert de beschikbaarheid
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven
  • Na reservering van de datum en de locatie moet u het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap melden. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente
  • De melding moet tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren
  • Kosteloos trouwen is op bepaalde dagen mogelijk als een van de twee partners is geregistreerd in de gemeente

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap als:

  • beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit,
  • beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, of
  • beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail, per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk (214 KB) melden voorgenomen huwelijk met verblijf (227 KB) Afspraak maken