Gemeentelijke noodmaatregelen

De gemeente Bergen heeft een pakket aan steunmaatregelen samengesteld. Een overzicht van de maatregelen treft u hieronder aan.

Belastingen

  • Wij gaan in de tweede helft van het jaar de aanslagen voor onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing versturen;
  • Wij gaan in de tweede helft van het jaar over tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van gemeentelijke belastingen;
  • Voor de betaling van de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolbelasting en afvalstoffenheffing kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt;
  • We heffen in dat geval geen wettelijke rente over de uitstel van betaling;
  • U kunt hiervoor terecht bij Concensus.

Betalingsregelingen

De gemeente verleent op verzoek uitstel van betaling (of treft een betalingsregeling tot 1 juli 2020) bij de volgende zaken, en zal tot deze datum geen aanmaningen of dwangbevelen versturen:

  • Te betalen huur, pacht, opstal of erfpachtrecht;
  • Te betalen bouwleges.

Tegemoetkomingen

De gemeente komt in een aantal gevallen inwoners tegemoet. Een overzicht van deze tegemoetkomingen:

  • Betaalde leges voor evenementen die door de Coronamaatregelen niet doorgaan, worden terugbetaald aan de aanvragers van het evenement.
  • Al verstrekte en betaalde recreantenparkeervergunningen kunnen op verzoek van de aanvrager worden ingeleverd, waarbij de betaalde kosten worden terugbetaald. Het is alleen mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. U doet dit door het aanvraagformulier (pdf, 473 KB)in te vullen. Belangrijk is dat alle benodigde stukken ingezonden moeten worden. Na de opheffing van de tijdelijke maatregelen, dient u opnieuw een aanvraag voor de vergunning in.