Klachten en complimenten

  • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
  • Door een medewerker, een lid van het college van burgemeesters en wethouders of van de gemeenteraad. 
  • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail doen.
  • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.

Voorbeeld van klachten

  • een (bel) afspraak wordt niet nagekomen door een medewerker
  • een medewerker heeft zich onfatsoenlijk gedragen
  • er staat verkeerde informatie op de website waardoor u niet bent geholpen aan de balie
  • de gemeente is onbereikbaar

Een klacht over een externe uitvoerder van gemeentelijke taken, meld u bij de externe uitvoerder. Gebruik hiervoor niet het klachtenformulier.

Een klacht over afval bijvoorbeeld meld u via het e-mailadres klantenservice@hvcgroep.nl. En klacht over belastingen meld u via het e-mailadres belastingen@cocensus.nl.

klacht indienen of compliment geven klacht indienen jeugdhulpverlening