Klachten en complimenten

  • als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld
  • door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad
  • u kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail kenbaar maken
  • wij gaan met u in gesprek
  • u ontvangt binnen 6 weken een antwoord op uw melding
Klacht indienen met DigiD Klacht indienen zonder DigiD