Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen
 • door een handicap of omdat de school ver weg ligt
 • vraag uw vergoeding aan vóór 1 juni voor het volgende schooljaar
 • Forseti behandelt voor de gemeente de aanvragen leerlingenvervoer
leerlingenvervoer aanvragen

Nodig bij de aanvraag

 • burgerservicenummer van uw kind
 • IBAN-bankrekeningnummer
 • inkomensverklaring (loonstrookje / IB60 formulier)
 • adres van de school
 • reisduur (met openbaar vervoer)

Eigen bijdrage

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente u om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen

 • Dient u de aanvraag in vóór 1 juni dan ontvangt u vóór aanvang van het nieuwe schooljaar bericht.
 • Als u de aanvraag later indient, kunnen we u niet garanderen dat het vervoer bij begin van het nieuwe schooljaar geregeld is. Het kan dan voorkomen dat u uw kind de eerste weken zelf moet vervoeren.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.