Leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen.
 • Door een handicap of omdat de school ver weg ligt.
 • Vraag uw vergoeding aan vóór 1 juni voor het volgende schooljaar.
 • De Have behandelt voor de gemeente de aanvragen leerlingenvervoer.
leerlingenvervoer aanvragen

Nodig bij de aanvraag

 • Burgerservicenummer van uw kind.
 • IBAN nummer (bankrekening).
 • Inkomensverklaring (loonstrookje of IB60 formulier).
 • Adres van de school.
 • Reisduur (met openbaar vervoer).

Eigen bijdrage

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente u om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen

 • Dient u de aanvraag in vóór 1 juni dan ontvangt u vóór aanvang van het nieuwe schooljaar bericht.
 • Als u de aanvraag later indient, kunnen wij niet garanderen dat het vervoer bij begin van het nieuwe schooljaar geregeld is. Misschien moet u uw kind dan de eerste weken zelf vervoeren.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Beoordelen van de aanvraag

Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt zijn de volgende punten van belang.

 • De afstand tussen uw woning en de school moet zijn:
  • Meer dan 6 kilometer voor basis onderwijs.
  • Meer dan 12 kilometer voor voortgezet onderwijs.
 • De reistijd enkele reis met het openbaar vervoer.
 • De mogelijkheden van het kind.

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE / Op weg’ iets voor u. Meer informatie via MEE De Wering.