Parkeervergunning

In verschillende gebieden in Bergen moet u betalen voor parkeren. U kunt een vergunning aanvragen als u in een betaald parkeren gebied woont of werkt. U mag maximaal 2 vergunningen op uw naam in bezit hebben.

De digitale parkeervergunning gaat in per 1 januari 2022. Uw papieren vergunning uit 2020 is ook in 2021 nog geldig. 

Vergunning 2020 blijft geldig in 2021

Uw papieren vignet van 2020 blijft dit jaar nog geldig. Ook (tijdelijke) vergunningen die in 2021 zijn afgegeven, blijven gewoon geldig. Bewaar die voorlopig dus nog goed. U hoeft niets te doen als u uw huidige papieren parkeervergunning gewoon nog heeft. 

Parkeervergunning aanvragen of wijzigen

Als u een nieuwe inwoner of ondernemer bent, vraagt u een parkeervergunning aan bij de gemeente. Ook als u een nieuw kenteken hebt of bij verlies of diefstal van uw vergunning geeft u dit door aan de gemeente. En als u het oude papieren vignet van 2020 al hebt weggegooid, kunt u een nieuwe aanvragen.

U neemt hiervoor contact op met Zefran Hussain, via het e-mailadres: zefranhussain@debuch.nl. Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens. Voeg ook een kopie van uw kentekenbewijs toe. 

Uitstel digitale parkeervergunning

Om een digitale vergunning aan te vragen, moet u gegevens met ons delen. Zorgvuldigheid is hierbij het meest belangrijk. Er is toch onduidelijkheid gekomen over welke gegevens we nodig hebben om een parkeervergunning te verlenen. Daarom stellen we de ingangsdatum uit. We starten als een zorgvuldige controle van het hele aanvraagproces is gedaan. Ook een externe partij beoordeelt het aanvraagproces.

Vraag en antwoord uitstel invoering digitale parkeervergunning

Kosten

Had u in 2020 een vergunning waarvoor u moest betalen? Dan ontvangt u een factuur van ons voor deze vergunning in 2021. Hebt u in 2021 een vergunning aangevraagd? Dan ontvangt u ook daarvoor een factuur voor het jaar 2021.

Hebt u een vergunning uit 2020 maar wilt u deze niet verder laten doorlopen in 2021? Dan moet u uw oude vergunning(en) bij ons inleveren. Dit kan per aangetekende post naar Postbus 175, 1860 AD Bergen. U kunt de vergunning(en) ook inleveren bij de receptie in het gemeentehuis van Bergen.

De tarieven voor de parkeervergunningen zijn weergegeven per kalenderjaar, met uitzondering van de tijdelijke bedrijfsvergunning (per week).