Veel gestelde vragen digitale parkeervergunning

Privacy

Waarom heeft ParkeerService persoonsgegevens nodig? 

Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een bepaald soort parkeervergunning, moet gecontroleerd worden of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat er een leaseverklaring gegeven wordt, als de auto niet op naam van de aanvrager staat. Daarnaast vraagt ParkeerService ook om een telefoonnummer en e-mailadres om bij vragen contact met iemand op te kunnen nemen. Op dit moment wordt opnieuw gekeken of alle uitgevraagde onderdelen noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen. Dit gebeurt omdat in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat dat organisaties een verplichting hebben om zo min mogelijk gegevens te vragen. 

Mogen de persoonsgegevens zomaar worden opgeslagen? 

Bij het aanvragen van een vergunning mogen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Dit is zelfs noodzakelijk voor het beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergunning. ParkeerService werkt volledig volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Worden de persoonsgegevens wel veilig bewaard? 

ParkeerService heeft onlangs voor het parkeervergunningsysteem een veiligheidscertificaat ontvangen (ISO 27001). Dit is een keurmerk dat aangeeft dat de informatiebeveiliging op orde is. 

Hoe zit het met alle andere gemeenten die aangesloten zijn bij ParkeerService? 

Bij ParkeerService zijn 11 andere gemeenten aangesloten. Deze gemeenten hebben allemaal een verwerkersovereenkomst afgesloten met ParkeerService. Dat betekent dat zij toestemming geven voor het gebruik/verwerken van gegevens van inwoners. ParkeerService werkt volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene Verordening Persoonsgegevens). Gemeenten hebben de verplichting vanuit de AVG om zo min mogelijk gegevens te gebruiken. 
 

Digitalisering

Vanaf wanneer worden de digitale vergunningen ingevoerd? 

De digitale vergunning gaat in per 1 januari 2022. Dit betekent dat de bekende papieren vergunning (vignet) dit jaar nog geldig blijft. Dit is besloten omdat de zomer een drukke periode is voor velen. Coronamaatregelen worden versoepeld, er komen weer toeristen en bezoekers naar onze gemeente en veel inwoners en ondernemers maken plannen voor de vakantieperiode. Voor alle partijen is het beter om de overstap naar een digitale vergunning op een rustiger moment te maken. 
Oude en nieuwe vergunning 

Blijft mijn vignet nog geldig? 

Ja, uw papieren vignet van 2020 blijft voorlopig geldig. Ook (tijdelijke) vergunningen die in 2021 zijn afgegeven blijven gewoon geldig. Bewaar die voorlopig dus nog goed. U hoeft niets te doen als u uw huidige papieren parkeervergunning gewoon nog heeft. 

Hoe weet ik wanneer ik een nieuwe digitale vergunning kan aanvragen? 

Gemeente Bergen informeert u tijdig wanneer dit mogelijk is via een huis-aan-huis-brief, de gemeentepagina in de krant, de gemeentewebsite en sociale media. 

Als ik nu toch een nieuwe vergunning nodig heb, of mijn kenteken verandert, wat moet ik dan doen? 

Het aanvragen van een nieuwe papieren vergunning gaat voorlopig nog via de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u nieuw in de gemeente komt wonen, wanneer u een nieuw kenteken heeft, of bij verlies of diefstal van een vergunning. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: zefranhussain@debuch.nl (graag uw naam, adres, postcode/woonplaats en uw kenteken vermelden). 

Kosten

Hoe worden de vergunningen voor 2021 gefactureerd? 

Had u in 2020 een vergunning waarvoor u moest betalen? Dan ontvangt u binnenkort een factuur van ons voor deze vergunning in 2021. Heeft u in 2021 een vergunning aangevraagd waarvoor betaald moest worden? Dan ontvangt u ook daarvoor een factuur voor het jaar 2021. 

Heeft u een vergunning uit 2020 maar wilt u deze niet verder laten doorlopen in 2021? 

Dan moet u uw oude vergunning(en) bij ons inleveren. Dit kan per aangetekende post naar Postbus 175, 1860 AD Bergen. U kunt de vergunning(en) ook inleveren bij de receptie in het gemeentehuis van Bergen.