Paspoort en identiteitskaart

 • Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de publieksbalie.
 • Het aangevraagde bewijs is na 7 werkdagen klaar. U moet dit persoonlijk ophalen.
 • Voor personen vanaf 18 jaar is de paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is het bewijs 5 jaar geldig.
 • Let op! Er is schriftelijk toestemming nodig van alle gezaghouders voor een paspoort tot 18 jaar en identiteitskaart tot 12 jaar. Zie "voor kinderen".
 • Bent u Nederlander die in het buitenland woont en wilt u uw paspoort of identiteitskaart in Nederland aanvragen of verlengen? Controleer dan op Nederland wereldwijd waar dat kan en wat u nodig hebt.
 • De kosten voor een paspoort of identiteitskaart moet u direct bij de aanvraag betalen.
afspraak paspoort of ID-kaart aanvragen afhalen paspoort of ID-kaart

Kostenoverzicht

soort kosten tarief 2022
Paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 75,80
Paspoort voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 57,30
Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 68,50
Identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 36,90
Extra kosten voor spoedaanvraag € 51,60
Tweede Paspoort / Zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 75,80
Vluchtelingen of vreemdelingenpaspoort € 57,30

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen.
 • Bij vermissing van uw paspoort of identiteitskaart: rijbewijs (als u deze hebt).
 • Een goed gelijkende pasfoto, korter dan 6 maanden geleden gemaakt. Bekijk de eisen pasfoto voor paspoort of ID-kaart
 • Let op! Gezaghouders moeten elk (afzonderlijk van elkaar) een formulier voor een kind invullen.

In het gemeentehuis is een pasfoto-automaat aanwezig. Voor 5 pasfoto's betaalt u €7. In het fotohokje kunt u zowel met PIN als contant betalen. De automaat wisselt niet.

Kinderen moeten mee bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs. U moet het volgende meenemen:

 • Alle identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart) die op naam van het kind staan, ook als deze zijn verlopen.
 • Recente pasfoto. Bekijk de eisen waaraan een pasfoto voor paspoort of ID-kaart moet voldoen.
 • Identiteitsbewijs (geen kopie) van beide ouders of van degene(n) die het gezag over het kind heeft/hebben.
 • Voor aanvraag paspoort tot 18 jaar of voor aanvraag identiteitskaart tot 12 jaar: een ingevuld formulier toestemming afgifte identiteitskaart/paspoort.
 • U vult 1 formulier per kind in als u het pdf-formulier gebruikt.
 • Let op! Gezaghouders moeten elk (afzonderlijk van elkaar) een formulier voor het kind invullen.
Inloggen met DigiD toestemming geven reisdocument voor kind toestemming geven paspoort (pdf, 437 KB) toestemming geven ID-kaart (pdf, 437 KB)

Als u uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart kwijt bent, gaat u naar uw woongemeente om dit door te geven. U hoeft hiervoor niet naar de politie. U kunt kiezen of u de vermissing laat registreren en ook meteen een nieuw document aanvraagt. Of u kunt alleen de vermissing laten registreren zonder nieuwe aanvraag. 

Afspraak maken

Maak een afspraak om een reisdocument aan te vragen, als u ook meteen een nieuw reisdocument wilt aanvragen. Als u alleen de vermissing wilt laten registreren, kunt u ook zonder afspraak langskomen.

De balie medewerker maakt een verklaring van vermissing op (proces verbaal). En registreert uw document als vermist. Door de verklaring af te leggen wordt het vermiste document ongeldig. Een ander kan het document dan niet misbruiken.

Doorgeven van een vermissing is gratis. U betaalt wel voor een nieuw document. U moet de vermissing persoonlijk doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over wat u moet doen als u uw paspoort of identiteitskaart kwijt bent vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

afspraak na verlies of diefstal

Als u veel reist, kan een tweede Nederlands paspoort nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Of als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum en u naar een ander land moet reizen.

Voorwaarden

U kunt een tweede paspoort aanvragen als:

 • u de Nederlandse nationaliteit hebt;
 • uw eerste paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is;
 • u de noodzaak van een tweede paspoort kunt aantonen met bewijsstukken.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een tweede paspoort het volgende mee.

 • Alle reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart) in uw bezit, zowel geldige als verlopen documenten.
 • Een goed gelijkende pasfoto, korter dan 6 maanden geleden gemaakt. Bekijk de eisen pasfoto voor paspoort of ID-kaart
 • Bewijsstukken, zoals uw oude paspoort met stempels of visa, een boeking van een reis naar een conflicterend land waarvan in het eerste paspoort een visum zit, een brief van uw werkgever als u veel voor uw werk reist en als u regelmatig een paspoort nodig heeft als uw paspoort bij een ambassade ligt voor een visumaanvraag.
 • Als u onder curatele staat: schriftelijke toestemming van de curator.

Geldigheid

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Gebruik

Wij raden reizen met 2 paspoorten af. Bij de controle van grenspassages kan bezit van 2 paspoorten vragen oproepen.

U woont u in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit. En u kunt in uw land van herkomst geen paspoort aanvragen. 

Aanvragen 3-6 maanden voor de reis

Vraag het vreemdelingepaspoort 3 tot 6 maanden voor uw reis aan. Wij hebben voor het vreemdelingenpaspoort eerst toestemming nodig van de IND en soms ook van Buitenlandse zaken. 

Meenemen bij de eerste afspraak

 • Schriftelijke bewijs waarmee u aantoont dat u geen paspoort bij uw eigen autoriteiten kunt aanvragen.
 • Uw geldige verblijfsvergunning type I, II of V (titel 25).
 • Uw buitenlands paspoort en uw vorige vreemdelingenpaspoort (als u dat hebt).

Jonger dan 18 jaar? Neem dan ook mee:

 • Schriftelijke toestemming(en) (pdf, 437 KB) en een (kopie) geldig identiteitsbewijs van beide ouders of gezaghouder(s).
 • Kind en minimaal 1 ouder of gezaghouder moeten bij de aanvraag van het paspoort aanwezig zijn.

Als er geen bezwaren zijn van het IND of het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan krijgt u bericht van ons. U maakt daarna een vervolg afspraak om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen. 

Meer informatie over vreemdelingenpaspoort

Bel ons als u vragen hebt over een vreemdelingenpaspoort. Telefoonnummer 14 072 (zonder netnummer) of 072 888 0000.

Als u erkend bent als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan in het gemeentehuis.

Na 7 werkdagen kunt u het paspoort persoonlijk ophalen.

Meenemen bij de aanvraag

 • Uw verblijfsdocument document type III of IV (titel 27).
 • Uw vorige vluchtelingenpaspoort (als u dat hebt).
 • Een goed gelijkende pasfoto, korter dan 6 maanden geleden gemaakt. Bekijk de eisen pasfoto voor paspoort of ID-kaart

Jonger dan 18 jaar? Neem dan ook mee:

 • Schriftelijke toestemming(en) (pdf, 437 KB) en geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
 • Het kind en minimaal 1 ouder of gezaghouder moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. 

Meer informatie

Bel ons als u vragen hebt over een vluchtelingenpaspoort. Telefoonnummer 14 072 (zonder netnummer) of 072 888 0000.