Starterslening

  • U koopt voor de eerste keer een huis.
  • De woonlasten zijn net te hoog voor uw inkomen.
  • De starterslening komt bovenop de eerste hypotheek die een bank geeft.
  • De lening is gedurende de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Daarna betaalt u rente en aflossing.
  • De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt deze lening.
  • Een betrouwbaar vangnet dankzij NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
  • U vraagt de starterslening via de gemeente aan.