Subsidie kleine woningaanpassingen

  • U bent 55 jaar of ouder of u hebt een lichte functiebeperking.
  • U woont in de gemeente.
  • U wilt kleine aanpassingen aan uw huis doen.
  • U krijgt 50% van de gemaakte kosten vergoed.
  • De vergoeding is minimaal € 250 en maximaal € 750.