Subsidie kleine woningaanpassingen

  • U bent 55 jaar of ouder of u hebt een lichte functiebeperking.
  • U woont in de gemeente.
  • U wilt kleine aanpassingen aan uw huis doen.
  • U krijgt 50% van de gemaakte kosten vergoed.
  • De vergoeding is minimaal € 250 en maximaal € 750.

Beschikbare gelden

Het budget voor de "Subsidie kleine woningaanpassing" van 40.000 euro voor 2019 is op, waardoor er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.

Wanneer de regeling weer beschikbaar is passen wij deze informatie aan.