Subsidie kleine woningaanpassingen

  • U bent 55 jaar of ouder of u hebt een lichte functiebeperking.
  • U woont in de gemeente.
  • U wilt kleine aanpassingen aan uw huis doen.
  • U krijgt 50% van de gemaakte kosten vergoed.
  • De vergoeding is minimaal € 250 en maximaal € 750.

Doel van de regeling

De gemeente wil stimuleren dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat om kleine aanpassingen die het huis veiliger en comfortabeler maken. Bijvoorbeeld een handgreep in de wc of anti-sliptegels in de douche.

Hulp

De Stichting Welzijn Bergen zorgt met hulp van vrijwilligers voor de uitvoering. Als u aanpassingen in de woning wil doen kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Bergen. Ook als u wil weten of u in aanmerking komt voor subsidie neemt u met hen contact op.

  • Stichting Welzijn Bergen
  • Telefoonnummer (072) 509 52 67

Beschikbare gelden

De regeling van vorig jaar krijgt hiermee een vervolg. De regeling wordt verlengd tot 31 december 2019. Er is maximaal € 40.000 beschikbaar.