Verkiezingen 2019

U stemt toch ook!

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen

U kunt op 20 maart 2019 uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten en van het algemeen bestuur van het waterschap.

De regels van het kiesrecht voor deze twee verkiezingen zijn niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezing wel en voor de Provinciale Statenverkiezing niet mag stemmen.

Op beide websites vindt u ook hulp bij het kiezen. U kunt direct naar de stemwijzers door te klikken op onderstaande knoppen.

Stemwijzer Provinciale Staten stemwijzer waterschap HHNK

Europees Parlementsverkiezing

U kunt op 23 mei uw stem uitbrengen voor de 29 leden uit Nederland voor het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft 705 leden.

Wat doet het Europees Parlement?

Wij vullen de informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement later aan.