Europese Verkiezingen 23 mei 2019

  • De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.
  • Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement.
  • Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.
  • De uitslag van de verkiezingen van het Europees parlement mag pas bekend gemaakt worden nadat in heel Europa is gestemd. In sommige landen wordt nog op zondag 26 mei gestemd.

Europees Parlement 2019

politieke partij stemmen 2019 stemmen 2014 verschil
Democraten 66 (D66) 924 2.115 -1.191
CDA - Europese Volkspartij 1.146 1.305 -159
PVV (Partij voor de Vrijheid) 370 1.244 -874
VVD 2.366 1.785 +581
SP (Socialistische Partij) 270 767 -497
PvdA/Europese Sociaaldemocraten 2.767 976 +1.791
ChristenUnie-SGP 157 141 +16
GROENLINKS 1.543 1.039 +504
Partij voor de Dieren 789 - +789
50PLUS 465 431 +34
JEZUS LEEFT 7 - +7
DENK 16 - +16
De Groenen 28 32 -4
Forum voor Democratie 1.492 - +1.492
vandeRegio & Piratenpartij 16 67 -51
Volt Nederland 339 - +339
Overige Partijen - 897 -897
     
uitgebrachte stemmen 12695 12.695 10.799 +1.896
blanco stemmen 24 31 -7
geldige stemmen 12.719 10.830 +1.889
ongeldige stemmen 17 29 -12
kiezers 12.736 10.859 +1.877
kiesgerechtigden 24.548 24.202 +346
opkomstpercentage 51,88 % 44,87 % +7,01 %