Stempas

Als u gaat stemmen neem dan mee:

  • De stempas.

  • Een identiteitsbewijs.

 

Een identiteitsbewijs is een paspoort, Nederlands identiteitskaart of rijbewijs. Dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U ontvangt uiterlijk op 1 maart uw stempas per post. Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvangen of bent u die kwijtgeraakt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Schriftelijk aanvragen

Een aanvraag voor een vervangende stempas moet uiterlijk 10 maart door ons zijn ontvangen. 

  • Print het formulier verzoek vervangende stempas en vul het volledig in.
  • Onderteken het formulier.
  • Maak een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier op naar de gemeente.

  • Per mail: scannen en versturen naar verkiezingen@bergen-nh.nl.
  • Per post sturen naar: gemeente Bergen, bureau verkiezingen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar.

Mondeling aanvragen

U kunt een vervangende stempas ook mondeling aanvragen. Dat kan tot uiterlijk 14 maart 12.00 uur, bij de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner. Hiervoor maakt u een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis. 
Naar de afspraak neemt u mee:

  • Uw identiteitsbewijs.
Afspraak stempas aanvragen