Stempas

Mag ik stemmen?

Kiesrecht Provinciale Statenverkiezingen

U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.
  • Op 4 februari 2019 in deze gemeente stond ingeschreven.
  • De Nederlandse nationaliteit hebt.

U ontvangt een stempas.

Kiesrecht Waterschapsverkiezingen

U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.
  • Op 4 februari 2019 in deze gemeente stond ingeschreven.
  • De Nederlandse nationaliteit hebt of
  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebt, of
  • De nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

U ontvangt een stempas.

Hoe stem ik?

Neem stempassen en identiteitsbewijs mee

U krijgt binnenkort 2 stempassen thuis, als u kiesgerechtigd bent natuurlijk.

Gaat u stemmen? Neem dan mee:

  • De juiste stempas(sen).
  • Een identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands identiteitskaart of rijbewijs). Dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan voor dinsdag 19 maart, 12.00 uur een vervangende stempas aan. Vindt u later uw oude stempas terug? Dan kunt u met die oude pas niet meer stemmen.