Volmacht

Als u op de verkiezingsdag zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een ander machtigen. 

 • Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont óf in een andere gemeente in de provincie Noord-Holland.
 • Voor de Waterschapverkiezing kunt u iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont óf in een andere gemeente in het werkgebied van waterschap Hollands Noorderkwartier. 

U wilt iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont als u. Dat kan op twee manieren:

 • Met een volmachtsbewijs of
 • Met een machtigingsformulier.

Volmachtbewijs

 • Op de achterzijde van uw stempas (die u uiterlijk 3 maart in de brievenbus hebt gekregen) vindt u het volmachtbewijs.
 • Vul eerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • De persoon die u machtigt (de gemachtigde) zet ook een handtekening op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet de kopie bij het stembureau laten zien, samen met het eigen legitimatiebewijs.
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Machtigingsformulier

Wilt u al iemand een machtiging geven vóórdat u uw stempas heeft ontvangen, dan moet u daarvoor een formulier invullen. Dit formulier moet uiterlijk 10 maart zijn ontvangen door de gemeente waar u woont.

 • U vult het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ in. (Formulier VOLGT)
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij/zij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente waar u woont.

Machtigingsformulier voor iemand uit andere gemeente

U wilt iemand machtigen die in een andere gemeente woont dan u. Let op: u kunt wel iemand machtigen uit een andere gemeente, maar: 

 • u kunt voor de Provinciale Statenverkiezing alleen iemand machtigen die woont in een gemeente in de provincie Noord-Holland.
 • u kunt voor de Waterschapverkiezing alleen iemand machtigen die die woont in een gemeente in het werkgebied van waterschap Hollands Noorderkwartier.

Hiervoor moet u een formulier invullen. Het verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk 10 maart zijn ontvangen door de gemeente waar u woont.

 • U vult het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ in. (Formulier VOLGT)
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij/zij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente waar u woont.

Formulier opsturen

U kunt het formulier op 3 manieren opsturen.

 • Per mail: inscannen en versturen naar verkiezingen@bergen-nh.nl
 • Per post: gemeente Bergen, bureau Verkiezingen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar.

Mondeling aanvragen

U kunt een volmacht ook regelen aan 1 van onze balies. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op voor een afspraak en om te horen welke zaken u moet meenemen of vooraf regelen.