Lokale steunmaatregelen

De gevolgen van de coronacrisis raken onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard. Vanaf maart 2020 heeft de gemeente via diverse besluiten maatregelingen getroffen om ondernemers, verenigingen en instellingen te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. 

Pakket lokale steunmaatregelen

De raad heeft dit jaar opnieuw € 205.000 beschikbaar gesteld voor het pakket aan lokale steunmaatregelen. Partijen die in nood verkeren kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag indienen. 

Partijen met maatschappelijke doelstelling

Het ondersteunen van partijen met een maatschappelijke doelstelling in de kunst-, welzijn- en sportsector. Wanneer deze partijen leden verliezen en/of minder inkomsten hebben, waardoor hun voortbestaan in gevaar komt, kunnen zij een aanvraag indienen.

De aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden:

 • Het weer op gang krijgen van de sociaal/maatschappelijk leven in brede zin.
 • Gericht zijn op het collectieve belang in het publieke domein.
 • Andere landelijke of andere gemeentelijke regelingen zijn niet van toepassing of niet afdoende.
 • De gevraagde ondersteuning is niet direct (volledig) verkrijgbaar door andere eigen maatregelen.

De lokale economie 

Het Herstelfonds is er nadrukkelijk op gericht om extra maatregelen te kunnen nemen als de lokale economie – binnen de geldende richtlijnen – wordt opgestart en het normale leven weer op gang komt. Daarnaast is het fonds gericht op een veilig welkom, zoals bijvoorbeeld terrassen.

Terrassen

De (tijdelijke) verruiming van terrassen is verlengd tot en met 25 oktober 2021. Er wordt getoetst aan de onderstaande punten:

 • De horecaondernemer dient een verzoek in.
 • Er wordt een tekening op schaal bijgevoegd, waarop het extra terras is ingetekend met daarop het aantal meters dat vrij blijft voor de doorgang van voetgangers.
 • Het extra terras wordt geplaatst in de directe nabijheid van de horecagelegenheid.
 • Het extra terras wordt door de horecagelegenheid schoongehouden.
 • Het maximum extra terras betekent niet dat de reguliere capaciteit van de horecagelegenheid wordt uitgebreid.
 • Er worden uitsluitend tafels, stoelen en niet verankerde parasols met open zijkanten geplaatst en geen barbecues of buitentaps e.d.
 • Het extra terras sluit om 22.00 uur.
 • Er heeft afstemming plaatsgevonden met omliggende ondernemers.
 • De bewoners/verenigingen zijn geïnformeerd over de plannen. 

4. Communicatie

De gemeente zet sterk in op het communiceren over de regelingen en de routes die ondernemers kunnen volgen om hulp te krijgen. Het onderzoeken en adviseren van ondernemers op dit gebied is ook onderdeel van dit traject.

5. Gemeentelijke belastingen

De gemeente past voorlopig maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder bieden zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Cocensus 

6. Precariobelasting

Ondernemers die het lastig vinden om precariobelasting te betalen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Dat gaat om de volgende groep:

 • Ondernemers
 • Organisaties
 • Verenigingen,

die door de landelijke regelgeving in 2020 gedurende meerdere weken niet in staat geweest zijn om voor 12 december 2020 de primaire activiteit van het bedrijf (aangepast) uit te voeren, zoals bijvoorbeeld kapsalons; 

- zij ondervinden hierdoor problemen in het betalen van o.a. deze belasting. 

Er moet een gemotiveerde aanvraag worden ingediend, waarbij bijvoorbeeld verwezen wordt naar een vermindering van de omzet door bijvoorbeeld de gedwongen sluiting van de terrassen. De aanvraag moet onderbouwd worden met een jaarrekening van 2020.

Voorwaarden

Uw organisatie komt in aanmerking voor ondersteuning als:

 • U niet in aanmerking komt voor landelijke regelingen.
 • Als deze onvoldoende zijn om de gevolgen van de coronacrisis te dragen.
 • De lokale steunmaatregelen voor kunst, sport en welzijn zijn voor het herstel en behoud van de maatschappelijke voorzieningen. 

In alle gevallen van ondersteuning gaat het om maatwerk. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met crisisbegroting (bestand crisisbegroting invoegen) en/of financiële onderbouwing (jaarrekening 2020).

Naar het overzicht