Lokale steunmaatregelen

De gevolgen van de coronacrisis raken onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard. Vanaf maart 2020 heeft de gemeente via diverse besluiten maatregelingen getroffen om ondernemers, verenigingen en instellingen te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. 

Pakket lokale steunmaatregelen

Ook in 2022 is geld beschikbaar gesteld voor het pakket aan lokale steunmaatregelen. Partijen die in nood verkeren kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. 

Partijen met maatschappelijke doelstelling

Het ondersteunen van partijen met een maatschappelijke doelstelling in de kunst-, welzijn- en sportsector. Wanneer deze partijen leden verliezen en/of minder inkomsten hebben, waardoor hun voortbestaan in gevaar komt, kunnen zij een aanvraag indienen.

De aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden:

 • Het weer op gang krijgen van de sociaal/maatschappelijk leven in brede zin.
 • Gericht zijn op het collectieve belang in het publieke domein.
 • Andere landelijke of andere gemeentelijke regelingen zijn niet van toepassing of niet afdoende.
 • De gevraagde ondersteuning is niet direct (volledig) verkrijgbaar door andere eigen maatregelen.

Terrassen

De (tijdelijke) verruiming van terrassen is mogelijk van 15 maart 2022 tot en met 1 november 2022.Er wordt getoetst aan de onderstaande punten:

 • De horecaondernemer dient een verzoek in.
 • Er wordt een tekening op schaal bijgevoegd, waarop het extra terras is ingetekend met daarop het aantal meters dat vrij blijft voor de doorgang van voetgangers.
 • Het extra terras wordt geplaatst in de directe nabijheid van de horecagelegenheid.
 • Het extra terras wordt door de horecagelegenheid schoongehouden.
 • Het maximum extra terras betekent niet dat de reguliere capaciteit van de horecagelegenheid wordt uitgebreid.
 • Er worden uitsluitend tafels, stoelen en niet verankerde parasols met open zijkanten geplaatst en geen barbecues of buitentaps e.d.
 • Het extra terras sluit om 22.00 uur.
 • Er heeft afstemming plaatsgevonden met omliggende ondernemers.
 • De bewoners/verenigingen zijn geïnformeerd over de plannen. 

Communicatie

De gemeente zet sterk in op het communiceren over de regelingen en de routes die ondernemers kunnen volgen om hulp te krijgen. Het onderzoeken en adviseren van ondernemers op dit gebied is ook onderdeel van dit traject.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente past voorlopig maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen. Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder bieden zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Cocensus