TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door deze plotselinge inkomensdaling noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen.

U kunt de TONK-regeling aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • inwoner van de gemeente bent;
 • minimaal 25% van het gezinsinkomen verloren bent door de corona-maatregelen;
 • uw privé woonkosten niet meer kunt betalen uit het gezinsinkomen;
 • uw privé woonkosten niet uit uw (eigen) vermogen kunt betalen;
 • of met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, u niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen.

TONK aanvragen

Vul eerst het aanvraagformulier TONK (pdf, 801 KB) in. Verstuur dit samen met de gevraagde bewijsstukken naar: gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen of mailen naar info@bergen-nh.nl.

Tijdelijke uitkering

De tegemoetkoming is tijdelijk, en kan daarom voor maximaal 6 maanden aangevraagd worden. Van januari tot en met juni 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Tegemoetkoming woonkosten

De tijdelijke tegemoetkoming is met name bedoeld voor privé woonkosten. Denkt u aan de volgende kosten:

 • De huur;
 • de hypotheek(rente) van uw woning;
 • elektriciteit, gas en water van uw woning;
 • servicekosten;
 • kosten van der Vereniging van Eigenaren;
 • stageld, pacht, etc.

In de gevallen waar de noodzakelijke kosten wel kunnen worden voldaan, maar de betaling van andere persoonlijke kosten een probleem opleveren, wordt maatwerk toegepast. 

Bijzondere bijstand

De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand. De voorwaarden voor de bijzondere bijstand worden tijdelijk verruimd. Op deze manier kunnen we tegemoet komen in de privé woonkosten. De hoogte van het inkomen van de aanvrager(s) speelt geen rol en de vermogensgrenzen zijn tijdelijk verruimd. Deze bedraagt nu voor een particulier € 31.340 en voor een ondernemer € 46.250. Als de inwoner boven de vermogensgrens zit, heeft deze geen recht op deze tegemoetkoming. Hierbij wordt het eventueel vermogen in de eigen woning buiten beschouwing gelaten. De tegemoetkoming bedraagt € 500 per maand. Wel moeten de woonkosten minimaal 33% van het actuele gezinsinkomen bedragen.

Naar het overzicht