Voor ondernemers en zzp-ers

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Enkele aanvullende financiële regelingen blijven bestaand tot 31 december 2021

Financiële regelingen verlengd tot 31 december 2021

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. 
De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en

Financiële regelingen gestopt per 1 oktober 2021

TOZO

Na het stoppen van de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

TONK

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven. Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten. Daarom stopt per 1 oktober 2021 de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Andere financiële regelingen t/m 31 december 2021

Heroriëntatie zelfstandigen

Bent u als zelfstandige hard geraakt door de coronacrisis? En hebt u al gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de Kamer van Koophandel u biedt? Wilt u hulp bij de heroriëntatie? Hebt u misschien al een keuze gemaakt en wilt u overstappen naar een baan in loondienst? Meld u dan bij NHN werkt door 

Halte Werk ondersteunt bij heroriëntatie

Bevindt uw bedrijf zich door de coronacrisis in zwaar weer? Wilt u weten of uw bedrijf nog levensvatbaar is? Bent u op zoek naar manieren om uw bedrijf (weer) rendabel te maken? Of denkt u juist aan werk in loondienst of aan bij- of omscholing? Halte Werk kan u hierbij helpen. Alle ondernemers uit de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo zijn van harte welkom. 

Ondernemersadviseurs

Een team van ondernemersadviseurs staat voor u klaar om de mogelijkheden met u te bespreken. Denk aan een persoonlijk adviesgesprek met een adviseur, coaching of bijvoorbeeld een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Of misschien dat u meer gebaat bent bij een training gericht op het verstevigen van uw onderneming. Ook kunt u geholpen worden bij schulden, of juist bij het vinden van een (bij)baan in loondienst. 

Aanmelden

Wacht niet te lang, en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek via zelfstandigenloket@haltewerk.nl. Hoe eerder, hoe beter! Lees meer op de pagina heroriëntatie van Halte Werk.

Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Hoewel de meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021, betekent dit niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. De regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de MKB-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021. Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen, of informatie hierover, wenden tot hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de eigen bank.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Qredits

Kredietverstrekker Qredits heeft voor de kleine ondernemer een tijdelijke crisismaatregel. Zij krijgen krediet tegen een lagere rente en eventuele aflossingen kunnen uitgesteld worden. Het kabinet ondersteunt Qredits hierbij. Deze crisismaatregel loopt tot 31 december 2021. Aanvragen op Qredit

Klein Krediet Corona (KKC)

Het krediet is gericht op kleine ondernemers die moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De overheid staat voor 95% garant voor overbruggingskredieten aan kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). De banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd deze leningen aan te bieden. Meer informatie over de regeling Klein Krediet Corona

Financiële tegemoetkoming Bergen

Gemeente Bergen wil culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Door initiatieven te ondersteunen of door een financiële tegemoetkoming. Meer informatie vindt u op de pagina lokale steunmaatregelen.

Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB'ers terecht voor de overbruggingsregeling. Ook een MKB'er zonder kredietrelatie bij een bank komt hiervoor in aanmerking. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze lening. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak.

Meer informatie over criteria en de aanvraagprocedure vindt u op PIM Noord Holland

Subsidieregeling evenementen

De subsidieregeling evenementen is verlengd tot en met 31 december 2021. Op de website van RVO vindt u meer informatie over de subsidieregeling voor evenementen

Naar het overzicht