Zorg en welzijn

Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

Het is tijdelijk mogelijk om maatwerkvoorzieningen per e-mail aan te vragen, Het is tijdelijk mogelijk om maatwerkvoorzieningen per e-mail aan te vragen. Afhankelijk van waar u woont kan dat via:

Deze tijdelijke maatwerkvoorzieningen gelden voor de:

  • Jeugdwet,
  • Wet maatschappelijke ondersteuning,
  • Participatiewet,
  • Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie,
  • IOAW en
  • IOAZ.

Deze maatregel is van kracht zolang de gevolgen van de coronacrisis voortduren.

Het college heeft op 31 maart tot deze maatregel besloten. Het besluit is om op grond van artikel 55 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Bergen 2017 tijdelijk af te wijken van de artikelen 2, 3 en 4 van deze verordening.

Jeugd en corona

Het coronavirus blijft voorlopig ieders leven en werk beïnvloeden. Hoe gaan jij en je kinderen om met de algemene regels die gelden? Veel vragen van ouders, kinderen en jongeren worden beantwoord op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

Vragen, stress of zorgen?

U kunt altijd bij het Sociaal Team terecht

De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen raken ons allemaal. Voor de één hebben de maatregelen grote gevolgen in het dagelijks leven, de ander raakt het minder. Hebt u vragen, stress of zorgen over bijvoorbeeld gezondheid, gevoelens van eenzaamheid, geldzaken, uw gezinssituatie of (dreigende) werkloosheid/ontslag?

Soms lukt het niet om zelf of met hulp uit uw omgeving, een oplossing te vinden. U kunt dan voor een luisterend oor, advies of ondersteuning vrijblijvend terecht bij het Sociaal Team.  Hebt u zorgen om een vriend, buur of collega ook dan kunt u bij ons terecht. Wilt u meer weten over hoe u met stress en zorgen om kunt gaan? Kijk op de website steunpunt Coronazorgen

Naar het overzicht