Herinrichting Maesdammerlaan en Studler van Surcklaan

De Maesdammerlaan & Studler van Surcklaan zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt aan de Maesdammerlaan is aan het eind van zijn levensduur en de rijbaan van de Studler van Surcklaan is in slechte staat.

De gemeente gaat daarom de straat opnieuw inrichten volgens de huidige richtlijnen. En dat gebeurt in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. 

Nieuwe bestrating, riolering en waterleiding

De Maesdammerlaan krijgt nieuwe bestrating. Daarbij wordt de weg op meerdere plekken veiliger ingericht.

 • Bij de Van Reenenschool komt een verkeersveilige schoolzone.
 • De Studler van Surcklaan wordt opnieuw gestraat en het wegprofiel wordt verbeterd. Daarnaast is aan de zuidoostzijde (ten hoogte van huisnummer 3 t/m 21, oneven) het riool aan vervanging toe. De woningen aan deze zijde worden aangesloten op de riolering in het midden van de rijbaan.
 • Ook wordt de duiker (de leiding tussen twee waterpartijen) tussen het Maesdammerhof en de Meerweg vervangen door een nieuwe leiding, omdat deze in slechte staat is. Langs de wegen staan grote bomen, deze blijven allemaal staan. 

Klimaatbestendig

We willen de Maesdammerlaan en de Studler van Surcklaan graag klimaatbestendig maken. Om te kijken hoe klimaatbestendig de openbare ruimte op dit moment is, wordt ter voorbereiding van de werkzaamheden een klimaat stress test uitgevoerd.

De klimaat stress test is een onderzoek waarin wordt gekeken hoe klimaatbestendig een straat of wijk is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar hitte, droogte en wateroverlast en hoe de straten op dit moment daarmee om gaan (kan bijvoorbeeld het water voldoende weg stromen of blijft het liggen met grote plassen).

Vanuit de test zien we welke aanpassingen en oplossingen er nodig zijn om de uitvoering aan te passen aan het (toekomstige) klimaat. Bijvoorbeeld het infiltreren van water in de fundering (basis) van de weg. 

Nieuwe verkeersinrichting

Beiden wegen worden opnieuw ingericht volgens  de uitgangspunten van het Wegenbeleidsplan 2016-2020 (pdf, 3 MB) van de gemeente Bergen. De Maesdammerlaan wordt veiliger, doordat de inrichting van de weg meer aansluit bij een 30 km/uur situatie. Om het verkeer voor alle gebruikers zo veilig mogelijk te maken, overleggen we hierover met de Fietsersbond, omwonenden en direct belanghebbenden.

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw ontwerp van de verkeersinrichting. Dit voorlopig ontwerp wordt in januari 2023 gepresenteerd tijdens een informatieavond. Omwonenden en direct belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd en kunnen hun aandachtspunten, wensen en ideeën delen met de gemeente. Waar mogelijk, wordt hun inbreng verwerkt in het definitieve ontwerp. Begin 2023 worden de aandachtspunten meegenomen in het definitieve ontwerp en zorgen wij voor een terugkoppeling naar de omwonenden en belanghebbenden. Daarna wordt het definitief ontwerp aan het college voorgelegd. 

Werkgebied

 • Studler van Surcklaan (tussen de Loudelsweg en de Sluislaan).
 • Maesdammerlaan (tussen de Studler van Surcklaan en de Hoflaan).

Planning

2023

 • begin februari: Informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp.
 • eind februari: Terugkoppeling en presentatie definitief ontwerp.
 • maart: Vaststelling definitief ontwerp.
 • september: Start uitvoering .
   

Contact en informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Nick Huibers.