Oudburgerpolder beeldkwaliteitsplan

Begin 2023 is een concept beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de Oudburgerpolder. In dit gebied aan de oostkant van de gemeente Bergen zijn verschillende functies aanwezig, zoals sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, landgoed, gronddepot, gemeentewerf en begraafplaats. Over het concept beeldkwaliteitplan gaan we met omwonenden en gebruikers in gesprek.

In juli 2021 stelde de gemeenteraad voor dit gebied de structuurvisie Oudburgerpolder (pdf, 9 MB) vast. Bij de vaststelling verzocht de gemeenteraad het college om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Nieuwe initiatieven voor het gebied worden aan het beeldkwaliteitsplan getoetst.

Bijeenkomst op 23 mei 2023 over beeldkwaliteitsplan

Landschapsarchitectenbureau La4Scale werkte in overleg met de gemeente een concept beeldkwaliteitsplan (mei 2023) (pdf, 17 MB) uit. Op 23 mei 2023 vond een bijeenkomst over dit concept beeldkwaliteitsplan plaats. We bespraken deze avond de wensen, ideeën en aandachtspunten, zodat wij deze kunnen meenemen in de definitieve uitwerking.

Reageren vóór 1 juli 2023

U kunt nog tot 1 juli 2023 uw reactie via e-mail sturen naar ariehogendoorn@debuch.nl.

Vervolg: definitief beeldkwaliteitsplan

Na 1 juli 2023 gaan we met uw opmerkingen aan de slag. We werken een definitief beeldkwaliteitsplan uit en leggen dit voor aan het college.

Nadat het college het plan heeft vastgesteld, gaat het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling naar de raad. Tegelijk komt het definitieve beeldkwaliteitsplan op deze pagina. Als u bij de bijeenkomst uw e-mailadres achterlaat, sturen wij u een mail om u hiervan op de hoogte te brengen.

Tijdens de commissievergadering kunt u uw reactie dan nog aan de raad kenbaar maken.

Contactgegevens

Voor vragen neemt u contact op met met Arie Hogendoorn, projectleider, via ariehogendoorn@debuch.nl.