Oudburgerpolder structuurvisie

Foto: een straat in Bergen oost

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn. In het gebied liggen sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, een landgoed, een gemeentelijk gronddepot, de gemeentewerf en een begraafplaats.

Veel beweging in het gebied

Het is een uniek gebied. Onder andere door de ligging aan de open polder in de richting van de Rijksweg N9. In het gebied zit veel beweging:

  • het voetbalcomplex is niet meer in gebruik,
  • het afgebrande zwembad wordt herbouwd en
  • de komende jaren verdwijnen een aantal functies uit het gebied.

Mogelijkheden per ontwikkelplek

Per ontwikkelplek zijn er verschillende mogelijkheden om programma’s in te vullen met verschillende gevolgen. Wel is zeker dat de ontwikkelingen gevolgen hebben op de infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving.

Stand van zaken

Op 2 juli stelde de gemeenteraad de structuurvisie vast. De raad verzocht daarbij om een hoofdstuk over de beeldkwaliteit en de verkeersstructuur voor het gebied toe te voegen. In juli en augustus zijn beide onderwerpen voorgelegd aan inwoners en op 22 oktober 2020 heeft de raad de amendementen op de structuurvisie ten aanzien van de verkeersstructuur en de beeldkwaliteit vastgesteld. Op 20 mei 2021 heeft de raad een besluit genomen over de locatie van de definitieve knip in het Molenweidtje op basis van de participatie die in periode daarvoor heeft plaatsgevonden over dit onderwerp. Ook is op verzoek van de gemeenteraad gekeken naar een passendere naam voor het gebied en de structuurvisie. Deze is daarop gewijzigd van ‘Bergen Oost’ naar ‘Oudburgerpolder’. 

De structuurvisie Oudburgerpolder (pdf, 8.74 MB) is definitief. Hierin zijn alle besluiten van de gemeenteraad zijn verwerkt.