Vitale Kernen

Het doel van het Plan van aanpak Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet vitaal en leefbaar blijven. We streven naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Daarbij zijn betrekken van de gemeenschap en behouden van lokale kennis van groot belang.

De gemeenteraad stelde op 25 mei het Plan van aanpak Vitale Kernen vast.

In het voorjaar van 2023 werken we aan het plan van aanpak. Hierin staan de stappen om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet te verbeteren. Voor elk dorp hanteren we een andere aanpak, omdat de dorpen zich in verschillende fasen bevinden.

Klankbordgroep per kern

Er komt een klankbordgroep in elk dorp. Deze klankbordgroepen bestaan uit leden van de dorpsverenigingen en andere geïnteresseerden. Deze groepen treden op als ervaringsdeskundigen en beschikken over waardevolle kennis van hun dorp. Hun betrokkenheid en expertise zijn van groot belang bij het onderzoek naar verbetering van de leefbaarheid in Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet.

In de eerste fase van het plan helpen de klankbordgroepen bij een oordeel over eerdere onderzoeken, maken van onderzoeksvragen en als vraagbaak voor de projectorganisatie. Als u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de klankbordgroepen, meldt u dan aan. 

Bijeenkomsten klankbordgroep

De eerste bijeenkomsten zijn op 3, 5 en 12 juli van 19.00 tot 21.00 uur; aanmelden hiervoor kon tot 25 juni. Daarna volgen nog 3 of 4 bijeenkomsten, afhankelijk van de snelheid en beschikbare informatie per dorp. In december presenteren we de resultaten en een plan hoe verder te gaan aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie mailt u naar renatewijmenga@debuch.nl of belt 06 213 580 94.

Belangrijke data

  • 25 mei: vaststelling Plan van aanpak Vitale Kernen door de raad.
  • Juli start van de klankbordgroepen en leefbaarheidsonderzoek.
  • September 2023: eerste update naar de gemeenteraad.