Omgevingsvergunning

  • Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. 
  • U wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen.
  • U wilt bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen, iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen.
  • Check eerst of een vergunning nodig is op omgevingsloket.nl

Toetsen en aanvragen

omgevingsvergunning aanvragen