Verzoek over persoonsgegevens

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. U hebt een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.

U kunt de gemeente vragen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).
 • Uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie).
 • Uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking).
 • Een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm.
 • Uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit).
 • Informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente.
 • Te stoppen met de verwerking van uw gegevens.
 • Geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

Verder kunt u de gemeente altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.

U neemt contact op met de gemeente.

U geeft in ieder geval door:

 • Over welke persoonsgegevens het gaat.
 • Wat uw verzoek is.