Digitale informatieborden

  • Verenigingen en stichtingen (non-profit) kunnen een tekst publiceren op de digitale informatieborden om activiteiten onder de aandacht te brengen.
  • Publicatie is gratis.
  • Voor activiteiten en evenementen met een algemeen belang (openbaar toegankelijk), geen reguliere sportwedstrijden.
  • De publicatietermijn is maximaal 1 week (van maandag tot en met zondag).
  • Uw verzoek moet minimaal 1 week vóór de publicatietermijn zijn aangeleverd.
  • U ontvangt alleen bericht bij afwijzing of wijziging van uw verzoek. De gemeente beoordeelt of de tekst wordt geplaatst en kan de tekst aanpassen. De contactpersoon ontvangt bericht met de aangepaste tekst; de aanvrager kan de tekst terugtrekken, de tekst wordt niet aangepast, tenzij de tekst aanwijsbaar onjuist is aangepast.
  • Uw bericht is maximaal 5 regels van 16 lettertekens. Wij adviseren niet meer dan 4 regels te gebruiken voor een goede leesbaarheid.
  • Aanvragers kunnen aan de publicatie van hun berichten geen rechten ontlenen.
geef uw evenement door aan ons