Mantelzorg

 • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
 • De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan u normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geeft. U hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij u zelf kiest voor een taak. 

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen die regelmatig meehelpen met de verzorging, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld allerlei klusjes zoals boodschappen, koken of op broertjes en zusjes passen. Jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

Meer informatie

 • Als mantelzorger hoeft u er niet alleen voor te staan. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning, Vindt u op de website van SamenleveninBergen-nh.nl.
 • U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over mantelzorg. Het kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.

Mantelzorgwaardering aanvragen

De gemeente Bergen N.H. waardeert uw mantelzorger met een VVV-bon van 100 euro (keuze uit VVV- online cadeaucode voor webshops of een VVV-bon voor winkels). De keuze moet gemaakt worden in het formulier voor de aanmelding. Binnen drie maanden na aanmelding, wordt de cadeaubon verstuurd aan de mantelzorger.

Aanvragen op 2 manieren

Vanaf 1 augustus 2020 kunt u een aanvraag doen:

 1. U logt in via DigiD, vult het formulier in en drukt op verzenden. De aanmelding wordt dan geregistreerd. In het formulier beantwoordt u de vragen om te bekijken of u in aanmerking komt voor mantelzorgwaardering
 2. Als u de voorwaarden hebt gelezen en er aan voldoet.  Haalt u het ‘aanmeldformulier mantelzorgondersteuning 2020’ op bij de gemeente Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MS Alkmaar.  U stopt dit volledig ingevulde formulier met bewijsstukken in de brievenbus van de gemeente. De poststempel van de gemeente is bepalend voor de registratie van uw aanmelding
Aanvragen mantelzorgwaardering 2020

Voorwaarden voor aanmelding

 1. U woont in de gemeente Bergen N.H.
 2. U bent een zorgvrager die langdurige zorg en/of ondersteuning nodig heeft en er is geen uitzicht op een spoedig herstel.
 3. U als zorgvrager kan 1 x per kalenderjaar een waardering aanvragen voor uw mantelzorger(s) met een minimale tussentijd van zes maanden. Bijvoorbeeld als u eind november 2020 een aanmelding heeft gedaan voor een mantelzorgwaardering, dan kunt u pas in juni 2021 de volgende waardering aanmelden.
 4. U kunt voor maximaal één mantelzorger een waardering aanvragen. De cadeaubon wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die u in deze aanvraag opgeeft. Hebt u meerdere mantelzorgers, dan bent u zelf verantwoordelijk aan wie u de waardering geeft.
 5. U woont zelfstandig; thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning, U woont dus NIET in een verpleeginstelling of zorginstelling
 6. U levert bij de aanmelding het volgende bewijs:
  • U vraagt de mantelzorgwaardering digitaal aan dan hoeft u geen kopie van ID-kaart, paspoort of rijbewijs bij te voegen
  • U vraagt de mantelzorgwaardering aan via een "papieren" aanvraagformulier? Voeg dan een kopie toe van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn, de rest kunt u eventueel met stift zwart maken. Stuur nooit originelen van officiële documenten mee.
 7. Uw mantelzorger (voor wie u een waardering aanvraagt):
  • heeft u de afgelopen tijd minimaal zes maanden aaneengesloten en 8 uur per week zorg verleend. Als vanwege de coronamaatregelen uw mantelzorger vanaf 12 maart 2020 tot juni 2020 minder voor u heeft kunnen doen, maar voldoet de zorg wel aan minimaal 8 uur per week voor die tijd, dan tellen we deze tijd door.
  • verricht dit onbetaald.
 8. Een zorgvrager kan geen mantelzorgwaardering ontvangen.
 9. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.