Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven.
  • U meldt vervolgens uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
  • Kosteloos trouwen is mogelijk op maandag en woensdag om 9.00 als één van de twee partners is geregistreerd in de gemeente.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail (info@bergen-nh.nl), per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk (pdf, 231 KB) melden voorgenomen huwelijk met verblijf (pdf, 239 KB) melden voorgenomen partnerschap (pdf, 385 KB) melden partnerschap met verblijfsrecht (pdf, 385 KB) akkoordverklaring vrije huwelijkslocatie (pdf, 220 KB) afspraak maken