Verhuur woning voor recreatie

De gemeente Bergen kent twee vormen van verhuur. Woningen (met de bestemming wonen) waarin niemand staat ingeschreven en daarmee gedurende het hele jaar beschikbaar zijn voor toeristen en de woningen (met de bestemming wonen) waar wel een hoofdbewoner(s) staat ingeschreven maar die gedurende een jaar een enkele keer recreatief verhuurd worden.

Een bestemmingsplan beschrijft op welke manier u uw huis mag gebruiken. Recreatieve verhuur is in de bestemmingsplannen (op basis van wet Ruimtelijke Ordening) niet toegestaan.

In beide gevallen is geregeld sprake van overlast voor de omgeving door het komen en gaan van mensen die vakantie vieren. We willen beide vormen van recreatieve verhuur gaan beperken door duidelijke regels op te stellen.

De twee beleidsdoelen voor het project ‘onttrekking woningen door recreatieve verhuur’ zijn:

  1. Tegengaan van ‘structurele verhuur’: blijvende onttrekking van woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur. Op deze adressen staat geen hoofdbewoner ingeschreven.
  2. Regels maken voor ‘vakantieverhuur’: recreatieve verhuur van reguliere woningen. Deze verhuur vindt veelal plaats in afwezigheid van de hoofdbewoner.

Toename in recreatief verhuur

De verhuur van woonhuizen via bemiddelingssites neemt de afgelopen jaren toe. Vooral de woonhuizen in aantrekkelijke gebieden, zoals onze mooie kustgemeente, zijn populair. Een kleine rondgang op Internet laat zien dat er niet alleen zomerhuisjes verhuurd worden, maar ook gewone woonhuizen. We merken dat recreatieve verhuur invloed heeft op de beschikbaarheid van woonhuizen voor woningzoekenden. Deze huizen zijn immers niet beschikbaar op de woningmarkt. Het beperkt de doorstroming voor mensen die een huis zoeken.

Planning

Na de zomervakantie wordt er een beleidsvoorstel aan de raad voorgelegd.