Verkiezingen

  • Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht.
  • Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.
  • Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland: meer informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad
  • Bent u Nederlander en woont of verblijft u langere tijd in het buitenland? Dan kunt u alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen.
  • Meer informatie over verkiezingen in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid

Uitslagen