Financiële tegemoetkoming

De gemeente Bergen wil alles op alles zetten om ondernemers en het maatschappelijk middenveld op lokaal niveau verder te helpen.

Eenmalige korting op de huur

De raad van Bergen heeft op 25 juni besloten om alle huurders van de gemeente in de getroffen sectoren, zoals cultuur, sport, welzijn, commercieel en strand een eenmalige korting van 2 maanden huur te geven met een maximum van € 2.000. De huurders ontvangen hiervoor een creditnota.

Aanvullende financiële tegemoetkoming

Een huurder of gesubsidieerde organisatie in de categorie cultuur, sport of welzijn kan in afwijking van de € 2.000-regeling een aanvullende financiële tegemoetkoming te ontvangen. Hiervoor dient de organisatie een crisisbegroting in. Hieronder leest u daar alles over.

Aanvragen indienen voor 15 september

Aanvragen moeten vóór 15 september zijn ingediend via info@bergen-nh.nl onder vermelding van ‘Crisisbegroting Coronamaatregelen’.

Reactie uiterlijk 15 oktober

Uiterlijk 15 oktober nemen wij een besluit op uw crisisbegroting. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Naar het overzicht