Waar ben ik ?
Datum 12 | 01 | 2016

Inwoners

Bouwen en Verbouwen

Heeft u een vergunning nodig om te (ver)bouwen? Wilt u meer weten over de bestemmingsplannen of informatie over monumenten? Lees meer

Trouwen

Trouwen op het strand of in een tuin? In gemeente Bergen kunt u kiezen voor één van de prachtige vaste locaties of voor een vrije locatie. Lees meer

Jeugd en Gezin

Heeft u vragen over jeugdigen tot 23 jaar over opvoeden, onderwijs en zorg ? Of over kinderopvang, leerplicht en leerlingenvervoer? Lees meer

Veiligheid

Gemeente Bergen vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt. Wat doen we voor een veilige leefomgeving en wat kunt u zelf doen?  Lees meer

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg voor inwoners speelt een belangrijke rol in onze gemeente. Voor welke zorg of hulp komt u in aanmerking? Lees meer

Werk en Inkomen

Bent u werkloos geworden, bent u werkzoekende? Komt u in aanmerking komt voor een uitkering en op welke regeling hebt u recht?  Lees meer

Parkeer en Verkeer

Hoe is het parkeren geregeld in de gemeente Bergen? Waar wordt er op dit moment in de gemeente aan de weg gewerkt? Lees meer

Wonen en Leven

Alles over afval, duurzaam leven, belastingen, huisvesting, wonen in een recreatiewoning , en over meedoen en meedenken in uw buurt. Lees meer

 

Terug naar boven