Waar ben ik ?
Datum 21 | 07 | 2017

Bouwen en Verbouwen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In zo’n  plan wordt voor elke bestemming aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Lees meer

Monumenten

Er zijn in de gemeente Bergen ongeveer 260 beschermde monumenten: rijksmonumenten, provinciaal monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u de lijst van monumenten  inzien? Of ben u eigenaar van een monument en van plan werkzaamheden uit te voeren om het monument te onderhouden? Lees meer

Vergunning nodig

In veel gevallen heeft u geen vergunning meer nodig om te bouwen of te verbouwen. Of u wel of niet een vergunning nodig heeft, hangt af van waar en wat u wilt (ver)bouwen. U kunt dit zelf nagaan in het Omgevingsloket De website wordt in een nieuw venster geopend. Of wilt u  informatie over bijvoorbeeld asbest of welstandsadvies? Lees meer

Vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u een vooroverleg (conceptaanvraag) met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft.  Het vooroverleg is een verzoek om een plan van te voren op haalbaarheid te laten beoordelen. Lees meer 

 

Terug naar boven