Waar ben ik ?
Monument - Slotweg 46 Egmond aan den Hoef
Datum 16 | 01 | 2018

Monumenten

Er zijn in de gemeente Bergen ongeveer 260 beschermde monumenten. Er zijn verschillende soorten monumenten.  Wij houden een register (pdf-86kb) bij van alle beschermde monumenten.

Soorten momumenten

  • Gemeentelijke monumenten
  • Provinciale monumenten
  • Rijksmonumenten

Uitgebreide informatie

Informatie en/of aanvraag mogelijkheden kunt u via onderstaande links vinden:

Provinciale monumenten

In het verleden heeft de provincie ook monumenten aangewezen. Voor vergunningen of andere vragen over deze panden kunt u bij de gemeente terecht. Voor financiële bijstand voor een provinciaal monument verwijzen wij u naar de provincie Noord-Holland De website wordt in een nieuw venster geopend.

Rijksmonumenten

Gemeente Bergen kent ook vele monumenten die door de rijksoverheid zijn aangewezen. Ook hier geldt: voor vergunningen of ondersteuning kunt u zich tot de gemeente wenden. Voor financiële regelingen kunt u zich bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed De website wordt in een nieuw venster geopendmelden.

Vergunningaanvragen

Voor wijzigingen anders dan onderhoud aan alle drie typen monumenten moet bij de gemeente een omgevingsvergunning worden aangevraagd via het Omgevingsloket De website wordt in een nieuw venster geopend.

De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert maandelijks op deze aanvragen. Dit geldt overigens ook voor wijzigingen aan panden in een Beschermd Dorpsgezicht.

Beschermde Dorpsgezichten

Er zijn in gemeente Bergen drie Beschermde Dorpsgezichten, die door de rijksoverheid zijn aangewezen:

  • Bergen Centrum
  • Meerwijk te Bergen
  • Slotkwartier in Egmond aan den Hoef

In de bestemmingsplannen zijn speciale regels opgenomen om het beschermde dorpsgezicht intact te houden.

 

Terug naar boven