Waar ben ik ?
Datum 29 | 12 | 2016

Jeugd en Gezin

Kinderopvang

Wanneer uw kind nog niet naar de basisschool gaat of na school opgevangen moet worden, zijn er verschillende soorten opvang. U regelt de opvang zelf met bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of een gastouder naar uw keuze. Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag? Dit regelt u via de belastingdienst. Lees meer

Leerlingenvervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kind niet in de weg staan. Daarom vergoedt de gemeente in bepaalde gevallen de vervoerskosten van uw kind. Het gaat om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school. Vergoeding is op basis van de kosten van openbaar vervoer. Lees meer

Leerplicht

De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, mits hij/zij een diploma heeft. Zo kunnen kinderen zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Mag u uw kind buiten de schoolvakanties thuishouden? En wie ziet toe op de leerplicht? Lees meer

Terug naar boven