Waar ben ik ?
Gekleurde vloerbezems
Datum 24 | 09 | 2017

Hulp bij huishouden

Ervaart u problemen bij de uitvoering van de huishoudelijke taken en wilt u daar hulp bij krijgen? Dan kunt u het volgende doen:

  • U zoekt ondersteuning binnen uw eigen netwerk, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en buren.
  • U zoekt een particuliere hulp, bijvoorbeeld via internet, advertenties of een particuliere thuiszorgorganisatie. U heeft dan vrije keus uit een hulp en zorgorganisatie. 
  • U meldt zich bij het Sociaal Team van de gemeente. Een medewerker bekijkt dan samen met u welke problemen u ervaart en wat daarvoor een passende oplossing is. Dit kan bijvoorbeeld een ‘algemene voorziening schoonmaakondersteuning’ zijn of een ‘maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp'.

 Algemene voorziening schoonmaakondersteuning

Vanaf 1 januari 2016 bestaat in onze gemeente de algemene voorziening schoonmaakondersteuning die wordt uitgevoerd door TZorg. De gemeente voert een lichte toets uit of u in aanmerking komt voor deze algemene voorziening.
Hierbij wordt er gekeken naar wat uw eigen mogelijkheden zijn en naar de mogelijkheden van uw netwerk. Als de algemene voorziening een voor u geschikte voorziening is, dan kunt u hiervoor terecht bij de bovenstaande aanbieder. Het tarief voor schoonmaakondersteuning is €22,46 per uur bij TZorg. De gemeente vergoedt een gedeelte van de kosten. De aanbieder kan u verder informeren over de werkwijze en de kosten.

Contact opnemen met TZorg

  • TZorg via telefoonnummer 0229-588400

Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (Wmo)

Er zijn meerdere zorgleveranciers die de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp leveren. Een medewerker van het Sociaal Team kan u hierover informeren. De gemeente betaalt de kosten van de geleverde zorg aan de zorgaanbieder. Van u wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt berekend door het CAK. U kunt hierover contact opnemen met het Sociaal Team.

Zelf ondersteuning regelen?

Wilt u zelf de huishoudelijke ondersteuning regelen? Kijk dan op:

Ook de zorgaanbieders in de regio leveren particuliere huishoudelijke hulp. 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Terug naar boven