Waar ben ik ?
Rode poes op de schoot van een man
Datum 02 | 03 | 2017

Ondersteuning en Zorg Wmo

Voor vragen over zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u bij het Sociaal Team van de gemeente terecht.

Indicatie

Heeft u nu hulp (via een ‘indicatie’) en loopt uw indicatie in af? Neemt u dan minimaal zes weken voordat deze afloopt, contact op met het Sociaal Team.

Wat onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt

Als u maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kunt u bij de gemeente terecht, bijvoorbeeld voor maatschappelijk werk, advies, activiteiten voor ouderen en vrijwilligerswerk. Daarnaast regelt de gemeente maatwerk om inwoners te helpen zichzelf te redden en (langer) thuis te blijven wonen. Dit is voor iedereen anders, voorbeelden zijn:

 • Huishoudelijke hulp (bij uitzondering en alleen voor inwoners met een laag inkomen)
 • Dagbesteding
 • Begeleiding aan huis en de persoonlijke verzorging die daarbij hoort
 • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
 • Opvang bij huiselijk geweld
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

Oplossing bij problemen zelfstandig leven en wonen

Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat geldt voor jonge mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Leven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een oplossing voor deze problemen. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een aanpassing in uw woning
 • Huishoudelijke hulp
 • Aangepast vervoer
 • Gehandicaptenparkeerkaart

Adviesraad Sociaal domein Bergen

De Adviesraad Sociaal domein heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd  adviseren over het beleid op het sociaal domein. Daarnaast signaleert de raad ontwikkelingen over allerlei zaken die van belang zijn voor kwetsbare doelgroepen en inwoners van de gemeente.

Vergaderingen en stukken

De vergaderingen worden aangekondigd via de gemeentekrant en zijn in principe altijd:

 • Dag: elke tweede woensdag van de maand
 • Tijd: van 19.30 – 21.00 uur
 • Locatie: de Beeck, Molenweidtje 2 in Bergen

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Notulen en jaarverslag

Wilt u de notulen of het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal domein ontvangen of heeft u vragen? Mail dan naar wmo-adviesraad@bergen-nh.nl of neem contact op met de contactpersoon van de gemeente:

Terug naar boven