Waar ben ik ?
Weg in de sneeuw met bomen
Datum 11 | 12 | 2017

Gladheidsbestrijding

Als door weersomstandigheden de wegen glad worden, dan staat de buitendienst van de gemeente paraat om de gladheid te bestrijden. Er wordt op afgesproken tijden gecontroleerd om na te gaan of er gestrooid moet worden.

De controles  om na te gaan of er gestrooid moet worden zijn heel vroeg en heel laat. Als er ’s morgens uitgerukt moet worden,  gebeurt dit tussen 4.30 uur en 5.00 uur zodat de meeste wegen veilig zijn voor de ochtendspits.

Eerst bus- en hoofdroutes

Bij gladheid worden eerst de bus- en hoofdroutes met zout bestrooid en vervolgens de secundaire doorgaande wegen. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over hoe we de gladheid aanpakken op de illustratie 'Glad op de weg?' Informatie over strooiroutes en wat u zelf kunt doen tijdens gladheid kunt u vinden in ons digitale loket

 

Terug naar boven